Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,32 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Андора 2,40 лв. +0.00 2,08 лв. -0,01
Армения 1,58 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00 0,65 лв. +0.00
Австрия eu 2,57 лв. +0.00 2,42 лв. -0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,33 лв. -0,01 1,33 лв. -0,01 0,70 лв. +0.00
Белгия eu 3,05 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,25 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
България eu 2,24 лв. +0,01 2,23 лв. +0,01 1,12 лв. +0.00
Хърватия eu 2,79 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Кипър eu 2,54 лв. +0.00 2,55 лв. -0,01
Чехия eu 2,56 лв. +0,01 2,40 лв. +0,01 1,06 лв. +0.00
Дания eu 3,21 лв. +0,01 2,72 лв. +0.00
Естония eu 2,81 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Финландия eu 3,35 лв. +0,05 2,99 лв. +0,04
Франция eu 3,12 лв. -0,01 2,93 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Грузия 1,63 лв. -0,01 1,58 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Германия eu 3,08 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,36 лв. -0,02
Гърция eu 3,29 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Унгария eu 2,43 лв. +0.00 2,41 лв. -0,01 1,43 лв. +0.00
Исландия 3,08 лв. +0,01 2,90 лв. +0.00
Ирландия eu 2,99 лв. -0,01 2,78 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,28 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,32 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,59 лв. +0.00 2,39 лв. -0,01 1,26 лв. +0,01
Литва eu 2,49 лв. -0,01 2,29 лв. -0,01 1,20 лв. -0,01
Люксембург eu 2,59 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Северна Македония 2,25 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. -0,01 2,36 лв. +0.00
Молдова 1,86 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Черна гора 2,68 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,74 лв. +0.00 3,00 лв. -0,01 1,67 лв. +0.00
Норвегия 3,14 лв. +0,01 2,89 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Полша eu 2,40 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Португалия eu 3,37 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Румъния eu 2,28 лв. +0.00 2,25 лв. -0,01 1,02 лв. -0,03
Русия 1,12 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Сърбия 2,66 лв. +0.00 2,70 лв. -0,01 1,42 лв. +0.00
Словакия eu 2,75 лв. -0,01 2,44 лв. -0,01 1,20 лв. +0.00
Словения eu 2,45 лв. -0,01 2,52 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Испания eu 2,75 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Швеция eu 3,16 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 2,18 лв. -0,01
Швейцария 3,07 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Турция 1,50 лв. -0,01 1,40 лв. -0,01 0,93 лв. -0,01
САЩ 1,36 лв. -0,01 1,37 лв. -0,01
Украйна 1,86 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Великобритания eu 3,03 лв. -0,01 3,11 лв. +0.00 1,50 лв. -0,01