Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,70 лв. -0,01 2,65 лв. -0,01 1,13 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,10 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,17 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,24 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Белгия eu 2,77 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 1,96 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Хърватия eu 2,56 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Кипър eu 2,10 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00
Чехия eu 2,13 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Дания eu 3,17 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00
Египет 0,74 лв. +0.00 0,54 лв. +0.00
Естония eu 2,46 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,78 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00
Франция eu 2,88 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Грузия 1,30 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00
Германия eu 2,62 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Гърция eu 2,99 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Унгария eu 2,17 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Исландия 3,24 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00
Ирландия eu 2,62 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 2,92 лв. +0,01 3,78 лв. +0,01 1,40 лв. +0,01
Италия eu 3,07 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Йордания 2,33 лв. +0,01 1,34 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Латвия eu 2,32 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Ливан 2,56 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,11 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Люксембург eu 2,28 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,00 лв. +0,02
Македония 1,94 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,78 лв. +0,01 1,59 лв. +0,01 1,07 лв. +0,01
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,76 лв. -0,01 1,62 лв. -0,01
Холандия eu 3,34 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Норвегия 3,22 лв. +0,01 3,18 лв. +0,01 1,61 лв. +0.00
Полша eu 2,07 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Португалия eu 2,92 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 2,42 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Русия 1,20 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,39 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,23 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Словения eu 2,34 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,42 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Швеция eu 2,75 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Швейцария 2,50 лв. +0.00 2,74 лв. +0,01 1,47 лв. +0.00
Тунис 0,88 лв. +0.00 0,66 лв. +0.00
Турция 1,81 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
САЩ 1,04 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Украйна 1,90 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Великобритания eu 2,64 лв. -0,01 2,87 лв. -0,01 1,46 лв. -0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ