Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Португалия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castelo Branco

-3,56¢

-2,91¢

0,00¢

-6,475

2 =

Beja

-0,97¢

-1,58¢

0,00¢

-2,550

3 =

Viana do Castelo

-0,89¢

-0,06¢

0,00¢

-0,954

4 +1

Santarem

-0,22¢

-0,42¢

0,00¢

-0,646

5 +2

Coimbra

-0,67¢

0,10¢

0,00¢

-0,565

6 =

Aveiro

-0,17¢

-0,39¢

0,00¢

-0,562

7 +1

Setubal

0,30¢

-0,76¢

0,00¢

-0,465

8 +1

Viseu

-0,12¢

-0,20¢

0,00¢

-0,317

9 -5

Portalegre

-0,75¢

0,52¢

0,00¢

-0,233

12 -1
Vila Real
-0,19¢
0,31¢
0,00¢
0,000

10 +3

Azores

-0,70¢

-0,30¢

0,00¢

0,000

13 -1
Braga
0,07¢
-0,80¢
0,00¢
0,000
11 +3
Madeira
-0,70¢
-0,30¢
0,00¢
0,000
14 -4
Porto
0,06¢
0,06¢
0,00¢
0,128
15 =
Leiria
-0,02¢
0,38¢
0,00¢
0,364
16 =
Evora
0,18¢
0,42¢
0,00¢
0,600
17 =
Faro
0,33¢
0,33¢
0,00¢
0,653
18 =
Guarda
0,53¢
0,49¢
0,00¢
1,025
19 =
Lisboa
0,34¢
0,91¢
0,00¢
1,249
20 =
Braganca
0,58¢
1,14¢
0,00¢
1,720

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.