Класация по области за 17 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Португалия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castelo Branco

-3,40¢

-3,51¢

0,00¢

-6,914

2 =

Portalegre

-1,15¢

-1,08¢

0,00¢

-2,225

3 =

Madeira

-0,90¢

-0,80¢

0,00¢

-1,700

4 =

Coimbra

-0,20¢

-1,21¢

0,00¢

-1,406

5 =

Porto

-0,39¢

-0,66¢

0,00¢

-1,049

6 =

Braga

-0,33¢

-0,43¢

0,00¢

-0,762

7 +1

Vila Real

-0,14¢

-0,16¢

0,00¢

-0,293

8 -1

Viana do Castelo

-0,56¢

0,28¢

0,00¢

-0,282

9 =

Santarem

0,09¢

-0,33¢

0,00¢

-0,233

10 =

Azores

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Beja
0,38¢
-0,33¢
0,00¢
0,050
12 =
Viseu
0,18¢
-0,07¢
0,00¢
0,110
13 +1
Aveiro
0,24¢
0,09¢
0,00¢
0,337
14 -1
Leiria
0,30¢
0,41¢
0,00¢
0,711
15 =
Evora
0,92¢
0,20¢
0,00¢
1,121
16 =
Faro
0,61¢
0,54¢
0,00¢
1,153
17 =
Setubal
0,91¢
0,55¢
0,00¢
1,463
18 =
Guarda
0,98¢
0,56¢
0,00¢
1,542
19 =
Lisboa
0,64¢
0,91¢
0,00¢
1,548
20 =
Braganca
1,18¢
1,19¢
0,00¢
2,367

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.