Днес в Словения дизел се продава на цени от 1,284 до 1,338€/л

1,284€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Velenje - Celjska Vzhod

Velenje, Celjska cesta 53

предлага Q Max Diesel за 1,284 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 16:44 на 28.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,284€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Nazarje

Nazarje, Savinjska cesta 11

предлага Q Max Diesel за 1,284 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 20:37 на 05.09.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,285€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 31a

предлага Q Max Diesel за 1,285 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 18:16 на 23.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,285€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Lendava

Lendava, Kolodvorska ulica 8

предлага Q Max Diesel за 1,285 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 19:11 на 15.09.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,285€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Koper - Kolodvorska

Koper, Kolodvorska cesta 3a

предлага Q Max Diesel за 1,285 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 19:07 на 27.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,285€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Dolnji Lakoš

Lendava, Glavna ulica 3

предлага Q Max Diesel за 1,285 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 19:13 на 19.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,285€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Ljubljana - Dunajska 130

Ljubljana, Dunajska cesta 130

предлага Q Max Diesel за 1,285 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 16:43 на 22.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,286€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Prevalje

Prevalje, Perzonali 49

предлага Q Max Diesel за 1,286 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 06:41 на 23.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,286€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Krško - cesta Krških Žrtev

Krško, Cesta Krških Žrtev 136a

предлага Q Max Diesel за 1,286 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 14:19 на 25.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,286€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Ljubljana - Tržaška 130

Ljubljana, Tržaška cesta 130

предлага Q Max Diesel за 1,286 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 17:27 на 19.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,286€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Tržič - Vzhod

Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 13a

предлага Q Max Diesel за 1,286 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 13:38 на 26.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,286€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Laško

Laško, Celjska cesta 40

предлага Q Max Diesel за 1,286 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 16:02 на 22.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,286€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Velenje - Partizanska

Velenje, Partizanska cesta 6

предлага Q Max Diesel за 1,286 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 10:00 на 27.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,286€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Ajdovščina - Vipavska

Ajdovščina, Vipavska cesta 4c

предлага Q Max Diesel за 1,286 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 15:13 на 26.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,286€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, Vodotučine 14

предлага Q Max Diesel за 1,286 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 22:54 на 23.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,286€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Ptuj - Ormoška 25

Ptuj, Ormoška cesta 25

предлага Q Max Diesel за 1,286 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 14:37 на 21.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,292€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Slovenske Konjice

Slovenske Konjice, Liptovska ulica 4

предлага Q Max Diesel за 1,292 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 11:23 на 29.08.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,292€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Slovenj Gradec - Ronkova sever

Slovenj Gradec, Ronkova ulica 2

предлага Q Max Diesel за 1,292 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 09:23 на 05.09.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,292€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Ljubljana - Celovška 226

Ljubljana, Celovška cesta 226

предлага Q Max Diesel за 1,292 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 08:21 на 06.09.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,293€/л

грешна ценa ?

Petrol BS Slovenj Gradec - Ronkova jug

Slovenj Gradec, Ronkova ulica 25

предлага Q Max Diesel за 1,293 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 15:57 на 05.09.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps