<< Октомври 2018 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 1,623€/л
 ДИЗ: 1,433€/л
 ГАЗ: 0,648€/л 
2  A95: 1,635€/л
 ДИЗ: 1,451€/л
 ГАЗ: 0,648€/л 
3  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,454€/л
 ГАЗ: 0,648€/л 
4  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,455€/л
 ГАЗ: 0,648€/л 
5  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,457€/л
 ГАЗ: 0,648€/л 
6  A95: 1,627€/л
 ДИЗ: 1,452€/л
 ГАЗ: 0,648€/л 
7  A95: 1,627€/л
 ДИЗ: 1,451€/л
 ГАЗ: 0,648€/л 
8  A95: 1,647€/л
 ДИЗ: 1,476€/л
 ГАЗ: 0,648€/л 
9  A95: 1,647€/л
 ДИЗ: 1,476€/л
 ГАЗ: 0,648€/л 
10  A95: 1,647€/л
 ДИЗ: 1,482€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
11  A95: 1,646€/л
 ДИЗ: 1,483€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
12  A95: 1,647€/л
 ДИЗ: 1,485€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
13  A95: 1,640€/л
 ДИЗ: 1,482€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
14  A95: 1,639€/л
 ДИЗ: 1,482€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
15  A95: 1,647€/л
 ДИЗ: 1,488€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
16  A95: 1,630€/л
 ДИЗ: 1,488€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
17  A95: 1,628€/л
 ДИЗ: 1,488€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
18  A95: 1,628€/л
 ДИЗ: 1,489€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
19  A95: 1,628€/л
 ДИЗ: 1,489€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
20  A95: 1,628€/л
 ДИЗ: 1,490€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
21  A95: 1,621€/л
 ДИЗ: 1,485€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
22  A95: 1,620€/л
 ДИЗ: 1,484€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
23  A95: 1,623€/л
 ДИЗ: 1,486€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
24  A95: 1,616€/л
 ДИЗ: 1,481€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
25  A95: 1,617€/л
 ДИЗ: 1,479€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
26  A95: 1,616€/л
 ДИЗ: 1,479€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
27  A95: 1,608€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
28  A95: 1,608€/л
 ДИЗ: 1,471€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
29  A95: 1,613€/л
 ДИЗ: 1,476€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
30  A95: 1,616€/л
 ДИЗ: 1,477€/л
 ГАЗ: 0,678€/л 
31  A95: 1,611€/л
 ДИЗ: 1,480€/л
 ГАЗ: 0,678€/л